Fullmäktigemöte 3/2019

28.03
By Fullmaktige

Fullmäktige har sitt tredje möte 2019 den 28.3.2019 kl. 16.00. Mötet hålls i rum 106 i Vasa och Lärarrummet i Helsingfors.

Under mötet kommer följande ärenden behandlas:
– nya medlemmar till Äldremannarådet
– diskussion om uppdatering av policydokument
– budgetuppföljning
– MC:s verksamhetsperiod

Mötet dras denna gång från Vasa med video uppkoppling till Helsingfors. Välkommen att följa med mötet på båda orterna!