Fullmäktigemöte 3/2020

By Generalsekreterare

Fullmäktige kommer att ha möte den 26.3 i Lärarrummet i Helsingfors, samt rum v106 i Vasa.

Budgetuppföljning av Q1 kommer bland annat att disskuteras