Fullmäktigemöte 4/2019

24.04
By Fullmaktige
Hanken

Fullmäktige har sitt fjärde möte för 2019 den 24.4.2019 kl. 17.00. Mötet hålls i lärarrummet i Helsingfors och i rum 106 i Vasa.

Fullmäktige kommer behandla följande ämnen på mötet:

  • Val av ordförande för IHD
  • Val av ordförande för MC
  • Val av ordförande för ÅFK
  • Fastställande av verksamhetsberättelsen 2018
  • Fastställande av bokslutet 2018
  • Behandling av revisionsberättelsen 2018
  • Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 2018