Fullmäktigemöte 4/2020!

08.04
By Generalsekreterare
Microsoft Teams

Letar du efter nya saker att göra under karantän tiden?

Fullmäktige kommer att samlas till möte 4/2020 den 8.4.2020 med start kl 17:00. På grund av COVID-19, följer fullmäktige regeringens riktlinjer och mötet kommer att ske per distans via Microsoft Teams.

Föredragningslistan innehåller bland annat val av nya ordföranden till International Helsinki Days, Idrottskommittén och Årsfestkommittén!

Som SHS medlem har du rätt att närvara på mötet med Microsoft Teams (genom din Hanken e-post). Ta kontakt med Generalsekreterare Width på Gensek@shs.fi ifall du är intresserad!