Fullmäktigemöte 5/2019

09.05
By Fullmaktige
Hanken

Fullmäktige har sitt femte för 2019 den 9.5 kl. 17.00 i rum 403 i Helsingfors och 106 i Vasa.

Fullmäktige kommer behandla följande ärenden:

  • Val av MC ordförande