Fullmäktigemöte 6/2019

15.05
By Fullmaktige
Hanken

Fullmäktigemöte 6/2019 hålls den 15.5 kl. 17.00 i Lärarrummet i Helsingfors och i rum 106 i Vasa.

Fullmäktige kommer behandla följande ärenden:

  • budgetuppföljning
  • diskussion om Studentkårens nya policydokument

Kom ihåg att alla studentkårsmedlemmar har närvarorätt på fullmäktiges möten!