Valentines Sitz

09.02
By International Helsinki Days

Valentines sitz, det traditionsenliga avslutet av IHD-veckan kommer att ordnas den 9 februari. Både internationella studeranden som har deltagit i seminariet, och Hankens studeranden, är välkomna att delta i denna kärleksfyllda fest!