Kansliet

Henna Konsti

Ordförande – SHS

henna.konsti@shs.fi

Camilla Mäkinen

Secretary General

gensek@shs.fi 
+358 449 895 659

Andreas Lindén

Ekonomiesekreterare

ekonomi@shs.fi 

Allmänna frågor

info@shs.fi

Kontakt

Adress:

Sanduddsgatan 7A 2 vån, 00100
Helsingfors, Finland

E-fakturaadress:

003726937539

Pappersfakturaadress:

Svenska Handelshögskolans studentkår, c/o Azets Insight Oy Ab, PB 99, 10601 EKENÄS

Kontonummer:

OP Osuuspankkki FI57 5780 3820 1142 12 BIC OKOYFIHH