Mötesreferat för styrelsemöte 25/2018

By Ida Andersén
16.10.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 25 /2018
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 10.10.2018 kl. 8.36
Närvarande:
Henna Konsti, Ida Andersén, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Camilla Mäkinen

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
Styrelsen har gått igenom och godkänt den medellånga ekonomiplanen för 2019-2021.
Ida Söderback och Mikaela Gerkman har valts till studeranderepresentanter i institutionsrådet i marknadsföring och logistik.
Styrelsen har gjort ett ställningstagande angående projektet “Studerandenas huvudstad” var man konstaterat att SHS torde kunna delta i finansiering av studien.

Styrelsens aktiviteter:
Styrelsen har deltagit på Gulissemin
Styrelsen har ordnat rektorskaffe på kåren
Nygård har deltagit på YTHS direktionsmöte
Nygård har arrangerat intervjuer för Hankens styrelseval tillsammans med rekryteringskommittéen
Nygård har deltagit på WSC Helsinkis möte
Nygård och Weckman har deltagit på Warrantis årsfest
Andersén har hållit möte med Ordförandeutskottet
Andersén har varit styrelseövervakare för Hankdammen
Andersén har deltagit i Future Proof seminariet tillsammans med Konsti
Andersén har deltagit i en kommunikationsplans-workshop
Björk har haft möte med Handelsbanken, Heidi’s och Accenture
Björk har hållt NU möte
Styrström har deltagit i AOL-gruppens möte.
Styrström och Weckman har deltagit i Stora Utskottets möte.
Styrström och Schalin har deltagit i Juristklubben Codex årsfest.

Mötet avslutas 10.05