Mötesreferat från styrelsemöte 11/18

By Christian Nygård
05.04.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 11 /2018

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7, II våningen.

Tid: 4.4.2018 kl. 14.06

Närvarande:

Ida Andersén, Christian Nygård, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Camilla Mäkinen

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • John Fast har valts till ordinarie representant i Akademiska rådet.
 • Suppleant plats till Akademiska rådet har lediganslagits.
 • Hanken Yacht Clubs projektbidragsansökan har avslagits i sin helhet
 • HankAccount beviljas 265€ för klubbens invigningsevenemang
 • Anni Immonen har valts till kvartalets Hankeit
 • CN beviljas undantagslov 8.4 till kl 14

 

Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har deltagit på Pampas Nationaldag.
 • Styrelsen har deltagit på Fullmäktigemöte.
 • Styrelsen har haft sin andra strategidag.
 • Styrström har deltagit i Pedagogiska rådets möte.
 • Styrström och Nygård har träffat Vasas IR-repsar och diskuterat med dem.
 • Weckman och Andersén har lanserat kampanjen Students of Hanken.
 • Weckman har representerat SHS på Teknologföreningens årsfest.
 • Nygård har besökt HOAS och diskuterat med dem
 • Nygård har varit på World Student Capitals möte
 • Andersén har hållit strategidag.
 • Andersén har hållit möte med Ordförandeutskottet.
 • Schalin har representerat SHS på Åländska Studentföreningen i Helsingfors årsfest.
 • Björk har hållit NU möte
 • Björk har varit på företagsbesök
 • Björk har varit på möte med Camilla Wardi
 • Björk har varit på möte med Rasmus Sinnemaa

 

Mötet avslutades 14:55