Mötesreferat från styrelsemöte 9/2018

By Christian Nygård
13.03.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 9 /2018

Plats: E-postmöte

Tid: 12.3.2018 kl. 10.00

Närvarande:

Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Camilla Mäkinen

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

-Teemu Pekkarinen från HUS valdes till studentrepresentant i Helsinki Graduate School of Economics direktion

Mötes avslutades klockan 11.00