Mötesreferat för fullmäktigemöte 1/2018

By Styrelsen
22.11.2017

Plats: Lärarrummet på Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22)
Tid: 8.11.2017 kl 16.00

Mötet öppnades kl 16.05 av studentkårens Inspektor Minna Martikainen.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

Valde Oscar Byman till fullmäktigeordförande

 

Valde Christoffer Backlund till fullmäktiges vice ordförande

 

Valde Julius Tallqvist till fullmäktiges andra vice ordförande

 

Valde Janina Korhonen, Alexandrine Lindstedt Eliott Tallqvist, Ellen Kuula, Filip Styrström, Anna Piiroinen, Christoffer Hindsberg och Alina Anderson till det Stora Utskottet

 

Valde Henna Konsti som styrelsebildare

 

Karri Lumivirta presenterade styrelsen 2017 förslag för budget samt verksamhetsplan för året 2018

Information och diskussion:

Styrelsen informerade om deras verksamhet

Övriga ärenden:

Fullmäktigeordförande emerita Sofia Slotte överräckte fullmäktigeordförandekedjan till nyvalde fullmäktigeordförande Oscar Byman

Mötet avslutades kl 19:19