Mötesreferat för fullmäktigemöte 2/2018

By Styrelsen
13.02.2018

Svenska Handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för fullmäktigemöte 2/2018

Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum 105 Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16).

Tid: 13.2.2018 kl. 17.00

Mötet öppnades kl. 17.09 av av fullmäktige ordförande Oscar Byman.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

– Val av ordförande för gulnäbbskommitteen: Sonja Wirén
– Beslut om utdelning av stora förtjänstmärket: ingen utdelning
– Beslut om utdelning av stora kårnålen i guld: Sören Kock
– Beslut om utdelning av lilla förtjänstmärket: Filip Björklöf, Karri Lumivirta och Sofia Slotte
– Beslut om utdelning av stora kårnålen i silver: Melina Weckman, Kasper Kalpamaa, Alina Söderman, Carl Oscar Beijar, Sofia Holm, Tomas Granholm, Henna Konsti, Max Hasselblatt och Petra Laiti
– Beslut om utdelning av kamratskapsmärket: Filip Jägerros

Kännedom om stipendier:
– Solrosens stipendium tilldelas Karolina Öberg
– SHS kårstipendium tilldelas Christoffer Backlund
– SHS verksamhetsstipendium tilldelas John Fast
– Understödsföreningens kåryrarstipendium tilldelas Kenneth Lundström
– Jalles horn tilldelas Jan Unden-Selander

Övriga ärenden:
SESS presenterade sin verksamhet (Rasmus Sinnemaa)
Styrelsen presenterade implementering av V-planen och om deras verksamhet

Mötet avslutades kl. 19.38.