Mötesreferat för fullmäktigemöte 9/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Plats: Lärarrummet på Svenska Handelshögskolan I Helsingfors, Arkadiagatan 22

Tid: 17:00

1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 17:05

2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet samt val av protokolljusterare jämte rösträknare

Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.

Protokolljusterare jämte rösträknare: Sara Teräsvasara och Janina Korhonen

3 Fastställande av föredragningslistan som mötets dagordning

Föredragningslistan godkänns.

4 Val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska

Eliott Tallqvist valdes till skrivare av mötesreferat.

5 Information och diskussion

Styrelsens​ ​information​ ​till​ ​fullmäktige​ ​samt​ ​frågor​ ​till​ ​styrelsen​ ​och​ ​enskilda​ ​styrelsemedlemmar

Styrelsen presenterade pågående verksamhet.

Enskilda​ ​fullmäktigemedlemmars​ ​information​ ​till​ ​fullmäktige

Information​ ​från​ ​Vasa

Vasa presenterade pågående verksamhet

Frågor​ ​till​ ​SSHV:s​ ​styrelse

Stora​ ​utskottets​ ​information​ ​till​ ​fullmäktige

Stora utskottet presenterade pågående verksamhet

Stiftelsens​ ​information​ ​till​ ​fullmäktige

Stiftelsen presenterade pågående verksamhet

6 Styrelsebildarens förslag på styrelse 2018

Bilaga​ ​1:​ ​Styrelsebildare​ ​Henna​ ​Konstis​ ​​ ​förslag​ ​på​ ​styrelse​ ​2018

Förslag:

  • Henna Konsti: Kårordförande
  • Ida Andersén: Strategi & Internationella ärenden
  • Amos Schalin: Förvaltning & Underhåll
  • Melina Weckman: Kommunikation
  • Christian Nygård: Socialpolitik & Högskolepolitik
  • Edvard Björk: Näringsliv & Projekt
  • Filip Styrström: Utbildningspolitik

Beslut: Henna Konstis förslagna styrelse vald för Svenska Handelshögskolans studentkår.

 

7 Val av ordförande för Exchange Committee

Bilaga​ ​2​ ​&​ ​3:​ ​Linn​ ​Beijars​ ​och​ ​Jeanette​ ​Lindroos​ ​ansökan

Förslag: Linn Beijar och Jeanette Lindroos föreslås till ordförande för Exchange Comittee

Beslut: Förslag beviljat

8 Val av ordförande för Informationskommittén

Bilaga​ ​4:​ ​Silja​ ​Lehtis​ ​ansökan

Förslag: Silja Lehti föreslås till Informationskommitténs ordförande

Beslut: Förslag beviljat

9 Val av ordförande för äldremannarådet

Bilaga​ ​5:​ ​Jerker​ ​Salokivis​ ​ansökan

Förslag: Jerker Salokivi föreslås till ordförande för äldremannarådet

Beslut: Förslaget beviljat

10 Val av ordförande för programkommittén

Bilaga​ ​6:​ ​Fanny​ ​Hindsbergs​ ​ansökan .

Förslag: Fanny Hindsberg föreslås till ordförande för Programkommittén.

Beslut: Förslaget beviljat.

11 Val av ordförande för idrottskommittén

Bilaga​ ​7:​ ​Carljohan​ ​Erikssons​ ​ansökan

Förslag: Carljohan Eriksson föreslås till ordförande idrottskommittén

Beslut: Förslaget beviljat.

12 Val av ordförande för Casa Nostra

Bilaga​ ​8:​ ​​ ​Erika​ ​Rambergs​ ​ansökan

Förslag: Erika Ramberg föreslås till ordförande för Casa Nostra

Beslut: Förslaget beviljat.

13 Val av skattmästare för Casa Nostra

Bilaga​ ​9:​ ​Filip​ ​Jägerroos​ ​ansökan

Förlsag: Filip Jägerroos föreslås till skattmästare för Casa Nostra

Beslut: Förslaget beviljat.

14 Stora utskottets förslag på märkes- och stipendienämnd

Bilaga​ ​10:​ ​Stora​ ​utskottets​ ​förslag​ ​på​ ​märkes-​ ​och​ ​stipendienämnden

Förslag:

Minna Martikainen, inspektor

Barbara Hisinger-Jägerskiöld, kurator

Styrelseordförande 2018

Karri Lumivirta

Kenneth Nilsson

Lukas Lundin

Carl-Oscar Beijar

Robin Björklund

Mia Palmgren

Julius Tallqvist

Ida Andersén

Oscar Byman

Beslut: Förslaget beviljat.

15 Övriga ärenden

Aftonskola torsdagen 23e november klockan 14:00.

16 Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:53.