Mötesreferat för fullmäktigemöte 5/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Plats: 403 i Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22)

När: 18.9.2017

Mötet öppnades kl. 17.02 av fullmäktige ordförande Sofia Slotte.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

Föredragningslistan fastställdes

5§ Information och diskussion

-Inte hållbar ekonomi, borde ändras

-Festverksamhet i samarbete med NPG. Små ekonomiska intäkter

-Halarna arbetas på som bäst

-Arbete kring anonyma tenter

-Ansökan öppen ännu 1 vecka för IR och universitetskollegiet samt akademiska rådet

-Vattenskada på kåren, under process. Ännu oklart hur länge den blir stängd

-Pengarna från stiftelsen är tryggt förvaltade av Evli

6§ Val av idrottskommiténs ordförande

-Carljohan Eriksson vald till posten

7§ Budgetuppföljning

-Genomgång av budget

8§ Besvarande av motion

-Småkostnader har redan tagits bort

-Presenterar bilagan

-Bokföringen och revisionen diskuterades mera ingående

9§ Styrelsen proposition om SHS kandidat i styrelsevalet till FSF

-Förslagen kandidat är Petra Laiti

10§ Fastställande av valdatum för fullmältigevalet

-förhandsröstning 20-24.10

-Valet 25.10-26.10

11§ Övriga ärenden

-Dischiplinsnämnds reglementet kommer upp på följande fullmäktigemöte

-Visionsarbete gällande NU och kårens ekonomi kommer startas

12§ Möte avslutades 19:27