Mötesreferat för fullmäktigemöte 9/2018

By Fullmaktige
11.11.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår

 

Mötesreferat för fullmäktigemöte 9/2018

 

Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Arkadiagatan 22

 

Tid: 9.11.2018 kl. 13.18

 

Närvarande:

Sara Teräsvasara, Eliott Tallqvist, Victor Bergström, Janina Korhonen, Anton Nilsson, Filip Jägerroos, Christoffer Backlund, Taneli Immonen, Mathilda Hinttu, Joakim Kiuru, Hugo Lagerros, Annika Lindström, Anna Hedvall, Lydia Nystén Daniel Hasselström, Christoffer Hindsberg, Felix Anderson,Fanny Hindsberg, Alina Anderson, Charlotta Eriksson, Petteri Tuokila

 

Mötet öppnades kl. 13.18

 

Fullmäktige gjorde följande beslut under mötet:

 

  • Till fullmäktiges ordförande valdes Alina Anderson
  • Till fullmäktiges vice ordförande valdes Victor Bergström
  • Till fullmäktiges andra vice ordförande valdes Melina Weckman
  • Till stora utskottet valdes: Filip Styrström, Amos Schalin, Christian Nygård, Henna Konsti, Janina Korhonen, Ellen Kuula, Annika Lindström, Anton Nilsson
  • SHS delegation till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmöte valdes som ordinarie: Melina Weckman, Henna Konsti och Christian Nygård. Som suppleanter valdes Karri Lumivirta, Petteri Tuokila och Fanny Hindsberg

 

Övriga ärenden:

 

  • Styrelsebildare diskuterades
  • Budget och verksamhetsplan 2019 diskuterades

 

Mötet avslutades kl. 16.46