Mötesreferat för fullmäktigemötet 1/2019

By Fullmaktige
30.01.2019

MÖTESREFERAT FÖR FULLMÄTKIGE 1/2019
Fullmäktigemöte 29.1.2019
Plats: Lärarrummet Helsingfors
Tid: 17:00
-Mötet öppnades kl. 17.10
-Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.
-Anton Nilsson valdes till skrivare av mötesreferat.

Information​ ​och​ ​diskussion om följande saker inga märkbara händelser:
•Styrelsen redogör för deras aktiviteter
•Frågor till styrelsen och enskilda styrelsemedlemmar
•Enskilda fullmäktigemedlemmars information till fullmäktige
•Information från Vasa
•Frågor till SSHV:s styrelse
•Stora utskottets information till fullmäktige
•Stiftelsens information till fullmäktige

Förslagen beviljat enligt märket och stipendienämndens förslag.
– Beslut om utdelande av stora förtjänstmärket
– Beslut om utdelande av stora Kårnålen i guld
– Beslut om utdelande av lilla förtjänstmärket.
– Beslut om utdelande av stora kårnålen i silver.
– Beslut om utdelande av kamratskapsmärket

Enbart tecknande för fullmäktiges kännedom
– Utdelning av Kårstipendium antecknas till kännedom
– Förslag för Understödsföreningens kåraktivitetsstipenduum antecknas till kännedom
– Utdelning av Verksamhets stipendium antecknas till kännedom.
– Utdelning av Ben Schnitts stipendium antecknas till kännedom
– Utdelning av Solrosen stipendium antecknas till kännedom.

Beslut om medlemmar till SESS-styrelse 12
Förslag: Styrelsen har på styrelsemöte 1/2019 valt ordförande Andreas Lindén som studerande medlem till SESS styrelse.
Beslut: förslog att vi går enligt styrelsens förslag, förslaget beviljat.

Övriga ärenden
– Möteskallelsen har skickats men inte i tid. Mötet kommer ej vara beslutsfört enligt SHS stadgor. Diskussion kommer föras över denna sak inkommande möte.
– Diskuterades om årsfestsillisens dåliga beteende och att det bör ändras.

Mötet avslutas kl: 18:32