Mötesreferat för fullmäktigemötet 11/2018

By Fullmaktige
23.11.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår

 

Mötesreferat för fullmäktigemöte 11/2018

 

Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Arkadiagatan 22, samt rum 105 Svenska handelshögskolan i Vasa, Biblioteksgatan 16.

 

Tid: 22.11.2018 kl. 17.00

 

Närvarande:

Sara Teräsvasara (Helsingfors)

Eliott Tallqvist (Helsingfors)

Victor Bergström (Vasa)

Janina Korhonen (Helsingfors)

Anton Nilsson (Helsingfors)

Filip Jägerroos (Helsingfors)

Christoffer Backlund (Vasa)

Taneli Immonen (Helsingfors)

Roland Ulfstedt (Helsingfors)

Joakim Kiuru (Helsingfors)

Hugo Lagerros (Vasa)

Jerker Törnqvist (Helsingfors)

Annika Lindström (Helsingfors)

Anna Hedvall (Helsingfors)

Lydia Nystén (Vasa)

Daniel Hasselström (Helsingfors)

Christoffer Hindsberg (Helsingfors)

Felix Anderson (Vasa)

Alina Anderson (Helsingfors)

Petteri Tuokila (Vasa)

Charlotta Eriksson (Helsingfors) anlände under §11 efter att Immonen och Törnqvist avlägsnade sig

 

 

Mötet öppnades kl. 17.03

 

 

Fullmäktige gjorde följande beslut under mötet:

 

  • Barbara Hisinger-Jägerskiöld valdes till studentkårens kurator för den nästa 3 års period 2019-2021.
  • Minna Martikainen valdes till studentkårens inspektor för den nästa 3 års period 2019-2021.
  • Märkes- och stipendienämnden valdes enligt Stora utskottets förslag:

Minna Martikainen, inspektor

Barbara Hisinger-Jägerskiöld, kurator

Styrelseordförande 2019

Henna Konsti

Oscar Byman

Melina Weckman

Julius Tallqvist

Ida Andersén

Anton Nilsson

Emilia Borgmästars

Ida Söderback

Jerker Salokivi

 

  • Andreas Lindén valdes till styrelsebildare.
  • Mikael Söderlund valdes till revisor och Stefan Söderberg till suppleant.
  • Amos Schalin och Kårordförande 2019 valdes till inventeringsmän. Henna Konsti och Förvaltning och Underhåll 2019 valdes till suppleanter.

 

 

Övriga ärenden:

  • Alla ordinarie fullmäktigeledamöter bör skriftligen meddela fullmäktigeordförande ifall de inte kan vara närvarande på ett möte senast två dagar före det.

 

Mötet avslutades kl. 18.11