Mötesreferat för fullmäktigemötet 2/2019

By Fullmaktige
07.02.2019

Svenska Handelshögskolans Studentkår Mötesreferat för fullmäktigemötet 2/2019
Plats: Lärarrummet a516, v106
Tid: 6.2.2019 kl. 17.03
Närvarande: Sara Teräsvasara, Eliott Tallqvist, Victor Bergström, Janina Korhonen, Anton Nilsson, Christoffer Backlund, Tanel Immonen, Henna Konsti, Ellen Kuula, Amos Schalin, ROland Ulfstedt, Melina Weckman, Joakim Kiuru, Annika Lindström, Anna Hedvall, Lydia Nystén, Daniel Hasselström, Felix Anderson, Michaela Andtbacka, Alina Anderson, Petteri Toukila

Fullmäktige beslöt om följande ärenden under mötet:
Valde Emma Blomster till Gulnäbbskommittéens ordförande

Godkänner styrelsens proposition om att förbjuda dåligt beteende på årsfestsilliz

Beslut om att motionen om revidering av policydokument remitteras till Stora Utskottet

Fullmäktige diskuterade följande ärenden under mötet: Ordförande kick-off Fråga till styrelsen om klubbar och aktiviteten hos dessa klubbar

Mötesteknik för fullmäktige

Beslöt att godkänna styrelsens proportion​ : ​Förbjudandet av dåligt beteende på årsfestsilliz

Implementering av verksamhetsplanen, plast användningsfrågan

Fullmäktige föreslår att motionen om revidering av policy dokumentet skall remitteras till Stora Utskottet

Diskuterat grillningen och hur det skall gå till samt vilken reaktion Stora Utskottets frågor fick hos fullmäktige

Mötet avslutas 20:01