Mötesreferat för fullmäktigemötet 4/2019

By Generalsekreterare
25.04.2019

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 4/2019
Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum 106 Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16).
Tid: 24.04.2019 kl. 17

Mötet öppnades kl. 17:09 av av fullmäktiges ordförande Alina Anderson.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Fullmäktige fastställde bokslutet för året 2018 och godkände verksamhetsberättelsen.
  • Fullmäktige godkände revisionsberättelsen för året 2018
  • Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen 2018
  • Fullmäktige bordlade valet för Master’s Committees ordförande tills vidare
  • Fullmäktige valde Alina Anderson till ordförande för Årsefestkomittén (ÅFK)
  • Fullmäktige valde Sandra Björklund till ordförande av International Helsinki Days (IHD)
  • Fullmäktige godkände styrelsens förslag om överskridning av budgeten 2019

Övriga ärenden:

  • Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl. 19:18