Mötesreferat för styrelsemöte 1/2019

By Ingrid Bärlund
15.01.2019

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 1 /2019
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 14.1.2019 kl. 09.00

Närvarande:
Andreas Lindén, Ingrid Bärlund, Ellen Wulff, Emilia Hattula, Julius Tallqvist, Nicolina Massa, William Stjernberg, Jerker Törnqvist, Alina Anderson, Melina Weckman, Kristiane Width

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

-Julius Tallqvist har valts till styrelsens vice-ordförande.

-Andreas Lindén har valts till ordinarie representant till Finlands ekonomer.

-Julius Tallqvist har valts till första suppleant till Finlands ekonomer.

-William Stjernberg har valts till andra suppleant till Finlands ekonomer.

-Julius Tallqvist har valts till studentkårens representant i Ekonomföreningen Niords styrelse.

-Ingrid Bärlund har valts till klubbansvarig.

-Ingrid Bärlund har valts till ordförande för Ordförandeutskottet.

-Jerker Törnqvist och Ingrid Bärlund har valts till studierepresentanter till matnämnden.

-Ellen Kuula har valts till ordinarie och Johanna Mäkinen har valts till suppleant till språkdirektionen.

-Julius Tallqvist har valts till ordinarie och Ellen Wulff har valts till suppleant till direktionen för enheten för studier och antagning.

-Julius Tallqvist har valts till ordinarie och Ellen Wulff har valts till suppleant till direktionen för enheten för forsknings- och universitetsservice.

-Emilia Hattula har valts till ordinarie och William Stjernberg har valts till suppleant till direktionen för enheten för internationella ärenden och externa relationer.

-Emilia Hattula har valts till ordinarie och Julius Tallqvist har valts till suppleant till SMG.

-Emilia Hattula har valts till ledamot till SHVS delegation

-Julius Tallqvist har valts till representant till Hankens disciplinnämnd.

-Emilia Hattula har valts till ledamot till SHVS direktion

-Emilia Hattula har valts till ordinarie ledamot till HOAS delegation

-Nicolina Massa och Jerker Törnqvist har valts till jämställdhets- och trakasseriombud.

-Andreas Lindén har valts till studerande medlem till SESS styrelse.

-Julius Tallqvist har valts till studerande medlem till SESS förvaltningsråd.

-Henna Konsti har valts till ordförande och Ida Andersén till vice-ordförande till SESS styrelsen.

 

Övriga ärenden:

-Styrelsen har diskuterat möjligheterna att hyra ut Casa Academica.

-Styrelsen har beviljat undantagslov för CN att hålla efterfest efter inledande festen.

-Styrelsen har bestämt datum för Kårmässan och i samband med detta öppnat ansökan om klubbidraget.