Mötesreferat för styrelsemöte 11/2019

By Generalsekreterare
24.04.2019

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 11/2019

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen

Tid: 23.04.2019 kl. 14.30

 

Närvarande:

Andreas Lindén, Ingrid Bärlund, Julius Tallqvist, Nicolina Massa, Jerker Törnqvist, William Stjernberg, Ellen Wulff, Emilia Hattula, Kristiane Width

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– Godkänna att en medlem i idrottskommittén hoppar av från kommittén.
– Tilldela portförbud åt fyra personer till Casa för våren som straff för en händelse som hänt under Herr & Dam sitzen på Casa den 13.4.2019.

 

Styrelsens aktiviteter:

Lindén
– Deltagit i SESS styrelsemöte
– Deltagit i Nordic Board Skype-möte
– Diskuterat bilagor för samarbetsavtalet med Hanken på rektorskaffe
– mm.

Tallqvist
– Har representerat styrelsen på Tradbörs
– Varit styrelseövervakare på Herr&Dam
– Gått igenom SYLs förslag på bakgrundsdokument för livslångt lärande
– mm.

Törnqvist
– Strobo-systemet fixat
– Rekvisita rill Nordic Forum
– Skador efter Herr&Dam rapporterat
– mm.

Stjernberg
– EY Lounge Launch-evenemang
– Heidi’s Halarkalas datum inför våren fastslaget
– Spons till vappen
– mm.

Wulff
– Ny förstahjälpen väska till kåren
– Kommentarer på FSF:s taustapaperi (Elinikäinen oppiminen)
– Marknadsföring av riksdagsvalen och uppmuntrat SHS medlemmar (och övriga) att rösta
– mm.

Bärlund
– Diskuterat med ett par från Gekko ang. Gulishankeiten så de kommer igång (delvis för att jag var ansvarig för tidningen förra året)
– Fortsatt planerande och arbete för vappen och kårsemin (bland annat spons har fixats via NU, munkar beställda m.m.)
– Börjat fixa med busstransporten till kårsemin
– mm.

Massa
– Letat fram en upplaga av sångboken så att den kan revideras
– Arbetat med + publicerat vappenguiden
– Diskuterat med Regionsförvaltningsverket gällande hemsidan
– mm.

Hattula
– Fixat SHS välmåendeenkät
– Deltagit på HOAS 50-år fest
– Förberedelser inför Nordic Forum
– mm.

 

Inga övriga ärenden

 

Mötet avslutades klockan 15.06