Mötesreferat för styrelsemöte 11/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 11/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 5.4.2017 kl. 9:00

 

Närvarande:

Karri Lumivirta
Sofia Holm
Alina Anderson
Tomas Granholm
Mia Palmgren

Mötet öppnades kl. 9:06

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

– Styrelsen har beviljat projektbidrag till Sartorial Society

– Styrelsen har beviljat klubbidrag åt HankenES

– Styrelsen har beviljat klubbidrag åt Hankens Konjakssällskap

Styrelsen har deltagit i:

  • Hanken Fashion Night
  • CBS årsfest

 

Mötet avslutades kl. 9:44