Mötesreferat för styrelsemöte 12/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 12/2017

 

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 12.04.2017 kl. 10.15

 

Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Alina Anderson
Mia Palmgren
Jens Nyström

 

Mötet öppnades kl. 10.15

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

 

–       Masters’ Committee beviljades projektbidrag

–       Ordinarieplats och suppleantplats i institutionsrådet för företagsledning och organisation lediganslogs

–       Platser till centralvalnämnden lediganslogs

–       NESU-SHS beviljades projektbidrag

 

Övriga ärenden:

 

–       Anderson har deltagit i SHVS delegationsmöte.

–       Nyström har valts in till styrelsen och inlett skolning till uppgiften.

–       Palmgren har administrerat försäljning av kårens tröjor samt launchat vappenevent.

–       Styrelsen har jobbat med Havis Amanda projektet.

–       Holm har haft möte med Martikainen och Taimitarha.

–       Lumivirta, Holm och Nygård har deltagit i YO-kyltereiden tapaaminen.

–       Holm och Lumivirta har deltagit i TaiYos årsfest.

–       Granholm har haft möte med NPG, PwC samt Barbara Hisinger-Jägerskiöld.

–       Styrelsen har deltagit i fullmäktigemöte.

–       Palmgren har hållit möte med ordförandeutskottet och styrelsen deltog i mötet.

–       Styrelsen har haft möte med Barly.

–       Lumivirta har haft skypemöte med KPV.

 

Mötet avslutades kl. 10.41