Mötesreferat för styrelsemöte 14/2019

By Ellen Wulff
29.05.2019

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 14/2019
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 28.05.2019 kl. 16:32

Närvarande: Andreas Lindén, Kristiane Width, Ellen Wulff, Emilia Hattula, Julius Tallqvist, Nicolina Massa, Jerker Törnqvist

Frånvarande: William Stjernberg, Ingrid Bärlund

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– Jonathan Lång valdes till ordförande av CVN (Centralvalnämnden)
– Janina Korhonen valdes till kvartalets hankeit
– Generalsekreterare Kristiane Width beviljades användarrätt till webbtjänsten
Katso
– Gulnäbbskommittén beviljades projektbidrag på 149.50€

Mötet avslutades 16:50