Mötesreferat för styrelsemöte 16/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 1.6.2017 kl. 20:00

 

Närvarande:

Karri Lumivirta
Sofia Holm
Petra Laiti
Alina Anderson
Tomas Granholm
Mia Palmgren
Jens Nyström

Mötet öppnades kl. 20:00

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Styrelsen har nominerat Mikaela Gerkman för föreningen Solrosens stipendium

 

Mötet avslutades kl. 21:00