Mötesreferat för styrelsemöte 17/2018

By Christian Nygård
14.11.2018

Plats: Sateenkuja 1 I 180, 02100 Esbo
Tid: 30.5.2018 kl. 19.21
Närvarande: Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
-CN beviljades untantagslov
-Gekkos projektbidrag godkändes i enlighet med ansökan
-Gekko beviljades lov att använda studentkårens emblem enligt ansökan

Styrelsens aktiviteter:
Styrelsen har deltagit Niord middag.

Styrelsen har haft möte med Minna Martikainen.

Styrelsen har haft rektorskaffe i kåren

Konsti har deltagit KPV möte

Konsti har deltagit Finlands Ekonomernas förbundsmöte och strategiworkshop.

Andersén har skrivit insändare tillsammans Nygård och generalsekreteraren

Andersén har arrangerat kårsemi med Weckman

Björk och Konsti har haft möte med EY

Björk har ordnat en middag med EY för studerande

Weckman har varit på ITR rådets möte

Weckman har publicerat GDPR dokumentet

Nygård och Weckman har varit på AUS årsfest

Nygård har varit på Hoas delegationsmöte

Nygård har varit på välmåendegruppen Sibelius möte

Nygård har deltagit på SHVS direktionsmöte
Schalin har varit på husbolagets möte