Mötesreferat för styrelsemöte 18/2018

By Styrelsen
13.09.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 18/2018
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 7.8.2018 kl. 19.15

Närvarande: Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Amos Schalin, Melina Weckman, Filip Styrström, Camilla Mäkinen

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– START Helsinki beviljas klubbstatus

Styrelsens aktiviteter:
– Styrelsen har haft sommarlov och ärendet bordläggs tills nästa möte.

Mötet avslutas 19.30