Mötesreferat för styrelsemöte 18/2020

By Generalsekreterare
25.05.2020

Svenska handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 18/2020

Plats: E-post möte

Tid: 22.5.2020 klockan 11

Närvarande: Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Maisa Dyhr, Joakim Kiuru, Kristiane Width

Mötet öppnades kl.11.00 av Styrelseordförande Fanny Hindsberg

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen beslöt att anställa Genero Oy för att uppdatera shs.fi enligt nya krav för hemsidor inom Europeiska Unionen och vid SHS behov

Övriga ärenden

  • Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl. 11.55  av ordförande Hindsberg