Mötesreferat för styrelsemöte 2/2019

By Ingrid Bärlund
23.01.2019

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 2/2019
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 23.1.2019 kl. 11.00


Närvarande:

Andreas Lindén, Ingrid Bärlund, Ellen Wulff, Emilia Hattula, Julius Tallqvist, Nicolina Massa, William Stjernberg, Jerker Törnqvist, Melina Weckman, Kristiane Width

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

-Melina Weckman, Alexandrine Lindstedt och Ida Söderback till ordinarie studeranderepresentanter till utbildningsrådet.

-Julius Tallqvist, Alina Anderson och Ellen Kuula har valts till suppleanter för studeranderepresentanter till utbildningsrådet.

-Styrelsen har beviljat Årsfestkommittéen lov att använda studentkårens emblem.

-Styrelsen har beviljat projektbidrag åt Idrottskommittéen.

-Styrelsen har beviljat klubbidrag åt Hankminton, Hankfutsal och Kaffe Klubben.

-Styrelsen har gett fullmakt åt Emilia Hattula att underteckna studentkårens namn på World Student Capitals styrelsemöte måndag 1.2.2019 kl.17.00 och WSC föreningens möte 11.2 kl 10.00.

 

Övriga ärenden:

-CN:s ansökan om projektbidrag kommer behandlas på ett senare möte eftersom hela styrelsen inte hann ta del av ansökan innan mötet.

 

Mötet avslutades 11:38.