Mötesreferat för styrelsemöte 2/2018

By Styrelsen
23.01.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 2/2018
Plats: Casa salen, Perhogatan 6, II våningen
Tid: 18.1.2018 kl. 23.00

Närvarande: Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Filip Styrström, Melina Weckman, Amos Schalin och Edvard Björk.

Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:
– Styrelsen föreslår till Fullmäktige Henrika Franck som sakkunnig styrelsemedlems kandidat till svenska ekonomie studenters stiftelse.

Övriga ärenden:
– Inga övriga ärenden.

Mötet avslutades kl 23.01