Mötesreferat för styrelsemöte 23/2018

By William Stjernberg
26.09.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 6/2018
Plats: SEB, Hietaniemenkatu 7 A vån 2.
Tid: 26.9.2018 kl. 08.30

Närvarande: Henna Konsti, Filip Styrström, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Ida Andersén och Camilla Mäkinen.

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Isak Karlsson har valts till studeranderepresentant i institutionsrådet för redovisning och handelsrätt
 • Victor Bergström har valts till studerande representant i institutionsrådet för finansiell ekonomi.
 • Christoffer Backlund har valts till suppleant för studeranderepresentant i universitetskollegiet.
 • Sara Hemming har fått lov att avgå som studeranderepresentant i institutionsrådet för marknadsföring och logistik.
 • CN beviljas undantagslov för efterfest i femmans bastu 30.9 kl 08-16.
 • Filip Styrström har valts till studeranderepresentant suppleant i examensnämnden

 

 • HankFutsal beviljas 470€ för sin verksamhet som bör vara öppen för alla kårmedlemmar
 • Hankminton beviljas 395,05€ i klubbidrag
 • Hanken Tennis Club beviljas 324€ i klubbidrag
 • NESU-SHS klubb bidragsansökan remitteras på grund av osaklig ansökan
 • HankSäbä beviljas 600€ i klubbidrag
 • HankInvest beviljas 450€ i enlighet med ansökan men med ett 10% avdrag på grund av mer än 24 timmar försenad ansökan.
 • Hanken Yacht Club beviljas 493€ i enlighet med ansökan men med ett 5% avdrag på grund av försenad ansökan
 • Start Helsinkis ansökan remitteras på grund av bristfällig information från studentkårens sida.
 • HankInvest beviljas 500€ för evenemang som är öppna för alla kårmedlemmar.
 • HankenES beviljas 500€ för kick-off, bruncher, och för open meeting.

 

Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har deltagit rektorskaffe
 • Styrelsen har deltagit fullmäktigemöte
 • Konsti, Andersén, Styrström, Björk och Schalin har deltagit Nordic Forum i Oslo
 • Styrström har deltagit i pedagogiska rådets möte.
 • Styrström har hållit DJ-skolning för MC.
 • Nygård och Weckman har deltagit på SYLs höstseminarium
 • Nygård och Styrström har påbörjat kommentar rundan om SYLs verksamhet 2019
 • Andersén har hållit möte angående förberedelser inför nordic Forum i Oslo.
 • Andersén har tagit över uppgiften som ordförande för Nordic Board.
 • Andersén har hållit en strategi-workshop för styrelsen.
 • Björk har ordnat Hanken Network Day
 • Björk har övervakat halarteamets verksamhet
 • Björk har inlett samarbetsförhandlingar med 3 nya företag
 • Schalin har haft möte med NESU-SHS
 • Schalin har haft möte med Tomas Granholm
 • Schalin har ordnat kårmässan

Mötet avslutades kl. 09.50.