Mötesreferat för styrelsemöte 24/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Plats: Casa Academica, tredje våningen, Sanduddsgatan 7 A, 00100 Helsingfors

Tid: 11.10.2017 kl. 9.00

Närvarande:

Karri Lumivirta
Sofia Holm
Petra Laiti
Alina Anderson
Tomas Granholm
Jens Nyström

Möte öppnades kl. 09.04

 Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:

Godkände proposition gällande diciplinreglemente

Godkände proposition gällande jämställdhetspolicydokumentet

Sofia Holm valdes till suppleant till Akademiska rådet

Caisa Lindblom valdes till ordinarie och Alina Anderson som suppleant medlem till institutionsrådet för marknadsföring & logistik

Majken Stenberg valdes till ordinarie medlem till institutionsrådet för nationalekonomi

Max J. Nyberg valdes till ordinarie medlem till institutionsrådet förför handelsrätt och redovisning

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

HankInvest klubbidragansökan: godkänns ej och istället anmodas HankInvest ansöka om projektbidrag

Styrelsen kommer att ha e-post möte

Styrelsen har gett ett utlåtande gällande FSFs förbundsmaterial.

Inbjudningar