Mötesreferat för styrelsemöte 24/2018

By Christian Nygård
15.11.2018

Plats: Sanduddsgatan 7 A, II våningen
Tid: 3.10.2018 kl. 8.32
Närvarande: Henna Konsti, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Camilla Mäkinen

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
-Portförbud från år 2017 ändras inte
-NESU-SHS har beviljats 240€ i enlighet med ansökan
-START Helsinki har beviljats 420€ i enlighet med ansökan
-Hankens Golfsällskap har beviljats 440€ bidrag i enlighet med ansökan
-En studeranderepresants suppleantplats har lediganslagits i institutionsrådet för marknadsföring och logistik

Styrelsens aktiviteter:
Styrström har haft möte med skolans administration.
Styrström har skrivit utkast till förändring av reglemente
Nygård har ordnat workshops för studentkårens kommentarer till FSF utlåtanderunda
Nygård har deltagit på WSC möte
Weckman har deltagit i ITR möte
Weckman har ordnat en kommunikations- och marknadsföringsstrategi workshop.
Björk har haft middag med NU
Björk har satt igång med rekryteringen av nya medlemmar till NU