Mötesreferat för styrelsemöte 27/2018

By Utbildningsutskottet
09.11.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 27 /2018

Plats: E-post möte

Tid: Fredag 19.10.2018 kl. 21.37-21.58

Närvarande:

Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström,

Melina Weckman, Camilla Mäkinen

 

Mötet öppnas kl 21.37

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen gav sitt förslag på kandidat till Generalsekreterare åt fullmäktige

 

Mötet avslutades 21.58