Mötesreferat för styrelsemöte 28/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Plats: Sanduddsgatan 7 B, 3. våningen.
Tid: 14.11.2017 kl. 13.30

Närvarande:
Karri Lumivirta – Ordförande
Alina Anderson – medlem
Tomas Granholm – medlem
Jens Nyström – medlem
Mia Palmgren – medlem
Sofia Holm – medlem

Mötet öppnades kl. 13.34

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Filip Jägerroos valdes till kvartalets Hankeit
Hanski har beviljats projektbidrag

Mötet avslutades kl. 13.53