Mötesreferat för styrelsemöte 29/2018

By Christian Nygård
07.11.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 29 /2018

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.

Tid: 07.11.2018 kl. 8.44

Närvarande:

Henna Konsti, Ida Andersén, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Christian Nygård

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • CN har beviljats undantagslov för efterfest i femman på söndag 11.11 fram tills kl. 16.00
 • Hankski beviljas 440€ i projektbidrag
 • Styrelsen föreslår att SHS säger upp sig från sitt medlemskap i Nyyti Ry
 • Styrelsen föreslår att SHS skriver in sig som medlem i World Student Capital rf då föreningen grundas i december
 • Ida Söderback från SSHV valdes till kvartalets hankeit

Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har deltagit Gasquen i SSE.
 • Styrelsen har haft möte med Inspektor.
 • Weckman har skickat ut Nyhetsbrevet.
 • Weckman och Nygård har haft presentation på Högskoledagen.
 • Weckman, Konsti och Nygård har deltagit i Kårkylterinas träff.
 • Styrström har haft möte med IR-repsarna för redovisningsinstitutionen.
 • Styrström har deltagit i öppningscermonin för Helsinki GSE.
 • Styrström har skrivit ett utlåtande om rektorns förslag till IR-sammansättning.
 • Styrström har deltagit i Premieringsgruppens möte.
 • Styrström och Konsti har deltagit Genomströmning möte.
 • Konsti har varit på Probbas 30:e årsfest.
 • Konsti och Nygård har varit på Tamys sista årsfest.
 • Konsti har deltagit unikollegiets möte.
 • Nygård har varit på Unisports direktionsmöte.
 • Nygård har varit på SHVS välmåendegrupps möte.
 • Nygård har varit på WSC Helsinkis möte.
 • Schalin har haft möte med Casa arbetsgruppen.
 • Andersén och Weckman har haft möte om Festtåget.
 • Andersén har hållit ett möte med Ordförandeutskottet.
 • Andersén har hållit verksamhetsplan och budget-workshopar med styrelsen.
 • Andersén har haft möte med Scanbolt som erbjuder bland annat studentresor.
 • Björk har hållit två NU möten.
 • Björk har varit på till KPMG och SEB på företagsträff.
 • Björk har startat UF mentorskapsprogrammet.

Mötet avslutas 09:24