Mötesreferat för styrelsemöte 29/2017

By Styrelsen
03.12.2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, III våningen.

Tid: 21.11.2017 kl.14.00

 

Närvarande:

Karri Lumivirta
Sofia Holm
Tomas Granholm
Jens Nyström

Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:

Gekko beviljades lov att använda kårens bastu och PWC-salen

Idrottskommittén har ansökt om projektbidrag. Ansökan bordlades

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Inbjudningar