Mötesreferat för styrelsemöte 3/2019

By Styrelsen
04.02.2019

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 3/2019
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 4.2.2019 kl. 10.20

 

Närvarande:

Andreas Lindén, Ingrid Bärlund, Emilia Hattula, Julius Tallqvist, Nicolina Massa, Jerker Törnqvist, Melina Weckman, Barbara Hisinger-Jägerskiöld, Kristiane Width

Frånvarande:

Ellen Wulff, William Stjernberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

– Emilia Hattula har valts till SHS representant i Unisports delegation
– Styrelsen har beviljat Casa Services lov att använda kårens logo på deras produkter
– Styrelsen har beviljat projektbidrag åt Casa Nostra och NESU-SHS
– Styrelsen har beviljat klubbidrag åt HankSki, Hanken Yacht Club, Start Helsinki, Hankens Golfsällskap, Hanken Tennis Club, Hanken ES, HankSäbä och NESU-SHS
– Styrelsen har beviljat Stina Wahlsten tillstånd att publicera inlägg på SHS sociala medier

Styrelsens aktiviteter:

– Andreas Lindèn har varit på FSF ordförandenas kickoff 1.2.2019
– Ingrid Bärlund ordnande och deltog på kårmässan 29.01.2019
– Emilia Hattula har varit på YTHS välmående gruppmöte
– Emilia Hattula har varit på möte med Unisport
– Emilia Hattula har varit på WSC (World Student Capital) kick-off möte där deras stadgar och mål diskuterades
– Ingrid Bärlund ska delta på SHS ordförande kick-off 5.2.2019 tillsammans med Jerker Törnqvist och Nicolina Massa
– Julius Tallqvist har tillsatt studeranderepresentanter till Utbildningsrådet och de nya direktionerna
– Julius Tallqvist har ordnat utbildning för utbildningsutskottet

Övriga ärenden

– Barbara Hisinger-Jägerskiöld närvarade mötet och berättade om hennes roll som kurator och besvarade frågor styrelsen hade om hennes uppgift

Mötet avslutades 10.44