Mötesreferat för styrelsemöte 32/2018

By Christian Nygård
22.11.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 32 /2018

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.

Tid: 22.11.2018 kl. 16:08

Närvarande:

Henna Konsti, Ida Andersén, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Christian Nygård, Andreas Lindén

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • CN har beviljats undantagslov för efterfest i femman på söndag 25.11 enligt ansökan.
 • Styrelsen föreslår till fullmäktige att Mikael Söderlund väljs till ordinarie revisor och Stefan Söderberg till suppleant revisor.
 • Styrelsen föreslår till fullmäktige att Schalin och kårordförande 2019 väljs till ordinarie inventeringsmän och Konsti och förvaltning och underhåll 2019 till suppleanter.

 

Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har deltagit på halarutdelningen, där Konsti har hållit tal.
 • Nygård, Konsti och Weckman har varit på säätiöhuones pre-förbundsmöte träff.
 • Nygård, Konsti och Weckman har deltagit på FSF förbundsmöte.
 • Nygård har deltagit på WSC möte.
 • Nygård har deltagit på Hoas delegationsmöte.
 • Schalin har träffat byggare Pasi Metsänheimo för att gå igenom renoveringsprojekt för femte våningen och Casa-salens WC utrymmen.
 • Schalin har träffat kontaktpersonen från WD kuivaus för att gå igenom planen för åtgärdandet av fuktskadan i Casa-salen.
 • Schalin har planerat och faciliterat kårtalko.
 • Schalin och Konsti har deltagit på husbolagets styrelsemöte.
 • Andersén har haft ett möte angående Nordic Board med Emilia från KY.
 • Andersén har tillsammans med Konsti arrangerat Analog Dialog-evenemanget med Niord.
 • Styrström har varit övervakare på Halarutdelning.
 • Styrström har skrivit utlåtande om Hankens förslag till förvaltningsinstruktion.
 • Styrström har öppnat rekryteringen för institutionsrepresentanter för mandatperioden 2019-2021.
 • Styrström har deltagit i Pedagogiska rådets möte.
 • Björk har med NU varit och pitchat hos Eila Kaisla och Nuoret Yrittäjät.
 • Björk och en del NU har deltagit i en utbildning i projekthanteringsprogrammet Starbrix.
 • Björk deltagit på EY:s eveneman.
 • Björk har deltagit på SEB:s “SEB talk” evenemang
 • Björk har hållit NU workshop.

Mötet avslutas 16:21