Mötesreferat för styrelsemöte 3/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 3/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 1.2.2017 kl. 9:00

Närvarande:
Karri Lumivirta, Sofia Holm, Mia Palmgren, Matilda Saarinen, Tomas Granholm och Petra Laiti

Mötet öppnades kl. 9:04

Styrelsen beslöt följande ärenden under mötet:

Styrelsen beviljade projektbidrag
Styrelsen beviljade projektbidrag
Styrelsen valde ordinarie och suppleant för institutionsrådet för marknadsföring och logistik

Övriga ärenden:

Inbjudningar
Saarinen har deltagit i Niords konstituerande möte
Holm har deltagit i PR-möte
Holm har deltagit i alumnrådets möte som suppleant för Saarinen
Styrelsen har deltagit i Kylteripäivät
Palmgren har deltagit i namnjury
Lumivirta, Holm och Laiti har representerat på kandidatmiddag
Styrelsen har träffat med Finlands Ekonomer
Styrelsen har deltagit i fullmäktiges aftonskola
Styrelsen har kommenterat på delstrategi

Mötet avslutades kl. 9:26