Mötesreferat för styrelsemöte 4/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Mötesreferat för styrelsemöte 4/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 02.02.2017 kl.13.30

Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Alina Anderson
Mia Palmgren

Mötet öppnades kl. 13.31

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

– Styrelsen har beslutat att den grafiska manualen godkänns i den form som den presenterats under mötet.

Övriga ärenden: –

Mötet avslutades kl. 13.33