Mötesreferat för styrelsemöte 5/2019

By Julius Tallqvist
20.02.2019

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 5/2019
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen
Tid: 20.02.2019 kl. 10:04

Närvarande:
Andreas Lindén, Ingrid Bärlund, Julius Tallqvist, Nicolina Massa, Jerker Törnqvist, William Stjernberg, Emilia Hattula, Kristiane Width

Frånvarande: Ellen Wulff

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

– Anne-Maria Ådahl valdes som ordinarie och Felix Anderson som suppleant till studentmobilitetsgruppen (SMG)

 

Styrelsens aktiviteter:

– Lindén och Tallqvist har varit på ÅAS 110:e årsfest

– Massa har tagit över ”Studera i Helsingfors” instagram kontot för vecka 8

 

Mötet avslutades kl 10:12