Mötesreferat för styrelsemöte 5/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 5/2017

Plats: Hotel Caribia, Kongresstigen 1, 20540 Åbo
Tid: 9.2.2017 kl. 10.30

Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Tomas Granholm
Matilda Saarinen
Alina Anderson
Mia Palmgren
Petra Laiti

Mötet öppnades kl. 10:36

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

– Styrelsen har beviljat CN ett projektbidrag för årsfestsillisen.

Övriga ärenden:

Mötet avslutades kl. 10:47