Mötesreferat för Styrelsemöte 5/2018

By Amos Schalin
13.02.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 5 /2018
Plats: Epostmöte
Tid: 12.2.2018 kl. 17.09
Närvarande:
Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Camilla Mäkinen

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– Årets föreläsare har valts

Mötet avslutades 18:00