Mötesreferat för styrelsemöte 6/2019

By Emilia Hattula
11.03.2019

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 6/2019
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen
Tid: 8.3.2019 kl. 10:01

Närvarande:
Andreas Lindén, Ingrid Bärlund, Ellen Wulff, Julius Tallqvist, Nicolina Massa, Jerker Törnqvist, William Stjernberg, Emilia Hattula, Alina Anderson, Kristiane Width

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– Styrelsen har beviljat undantagslov för Casa Nostra att hålla efterfest i förföljd av Afterski Sitz
– Styrelsen har beviljat projektbidrag till Hankens Golfsällskap
– Styrelsen har godkänt att Studerandenas Idrottsförbund (OLL) får på vissa villkor använda SHS logo i deras video

Styrelsens aktiviteter:
– Styrelsen besökte SASSES årsfest i Stockholm
– SHS firade sin egen årsfest, Lindén höll tal på Solenna akten och under festligheterna
– Lindén har haft möte gällande bilagorna kopplade till SHS och Hankens samarbetsavtal
– Styrelsen har deltagit i rektorskaffe där ovannämnda bilagor diskuterades
– Styrelsen deltog i en intervju för nästa Hankeiten
– Linden deltog i möte med ekonomisekreteraren.
– Lindén har varit på möte med Kylteriföreningarnas ordföranden
– Lindén deltog i ett två dagars ledarseminarium på FSF
– Bärlund har haft första mötet med Ordförandeutskottet 4.3
– Bärlund har bestämt nytt datum för jämställdhetsutbildningen.
– Wulff har haft möte med StudOrg och TF angående valdebatten
– Wulff har bjudit in kandidater till valdebatten
– Massa har uppdaterat om årsfestveckan i sociala medier
– Massa har planerat och skapat visuellt marknadsföringsmaterial för valdebatten
– Massa har skickat ut mars infomail
– Hattula och Massa har deltagit på Hankens välmåendegruppens möte
– Stjernberg har fixat spons till HFN
– Stjernberg har diskuterat info-tv:n till kåren och Hanken
– Hattula har skickat in stipendieansökningar för Nordic Forum
– Hattula har skrivit Nordic Forum inbjudningar
– Tallqvist har delat ut årets föreläsare priset
– Tallqvist har deltagit på universitetskollegiets möte, blivit vald till vice ordförande
– Törnqvist har varit i kontakt med KSO angående ismaskin
– Törnqvist har lett lyckat kårtalko

Övriga ärenden:
– Alina Anderson anlände till mötet 10:07
– Styrelsen har blivit kontaktad av SFP Paul Taimitarha angående en möjlig träff

Mötet avslutades 10:51