Mötesreferat för styrelsemöte 6/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 6/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 15.02.2017 kl. 9.00

Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Petra Laiti
Tomas Granholm
Mia Palmgren
Matilda Saarinen

Mötet öppnades kl. 9.05

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

– Styrelsen beviljar klubbidrag.
– Styrelsen beviljar klubbidrag.
– Styrelsen remitterar klubbidrag.
– Styrelsen godkänner grundandet av klubb.

Övriga ärenden:

– Styrelsen diskuterade och beslöt om deltagande i evenemang.
– Styrelsen och Nygård har deltagit i FSFs öppningsseminarium.
– Laiti, Palmgren och Nygård har haft möte med HBL gällande blogg.
– Palmgren har hållit möte med ordförandeutskottet.
– Styrelsen har deltagit i UF middag.
– Laiti har deltagit i WSC möte.
– Nygård och Lumivirta har varit på stiftelsens möte.
– Saarinen har haft möte med Academic work.
– Saarinen har haft möte med PwC.

Mötet avslutades kl. 9.32