Mötesreferat för styrelsemöte 8/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 8/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 15.03.2017 kl. 09:00

 

Närvarande:

Lumivirta
Granholm
Laiti
Anderson
Saarinen

Mötet öppnades kl. 09:09.

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen har beviljat 200€ klubbidrag till Hankski
  • Styrelsen ha beviljat 100€ klubbidrag till HankOff
  • Styrelsen remitterade övriga klubbidragsansökningar
  • Styrelsen röstade Isak Karlsson till kvartalets Hankeit.

Övriga ärenden:

  • Inbjudningar

Anmälningsärenden:

Styrelsen har deltagit i Niords styrelse middag, NHH:s årsfest i Bergen.

Mötet avslutades kl. 9:46.