Mötesreferat för styrelsemöte 9/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Mötesreferat för styrelsemöte 9/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 22.03.2017 kl. 9.00

Närvarande:

Karri Lumivirta
Sofia Holm
Petra Laiti
Tomas Granholm
Mia Palmgren
Alina Anderson

Mötet öppnades kl. 9.07

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

– Styrelsen valde ordinarie och suppleant för institutionsrådet för finansiell ekonomi & statistik

– Tomas Granholm beviljades namnteckningsrätt, för att kunna teckna studentkårens namn

 

Övriga ärenden:

– Styrelsemedlem Saarinen har avgått från styrelsen. Hennes avgång trädde i kraft från och med 20.3.

– Informationstillfälle för våra studentkårens medlemmar har ordnats 21.3

Mötet avslutades kl. 9.17