Mötesreferat från styrelsemöte 15/2018

By Christian Nygård
09.05.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 15 /2018

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 9.5.2018 kl. 13.12

Närvarande:

Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Melina Weckman, Camilla Mäkinen

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 

 • Henna Konsti väljs till studeranderepresentant i Universitetskollegiet
 • NESU-SHS projektbidragsansökan bordläggs

 

 

Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har haft en gemenskapskväll tillsammans med kårens anställda
 • Konsti har deltagit på NIORDs styrelsemöte
 • Weckman har skickat ut årets sista nyhetsbrev
 • Styrström har ordnat workshop + avslutande möte utbildningsutskottet
 • Styrström har öppnat omröstningen om årets kurser
 • Andersén och Konsti har planerat och utfört en strategidag med styrelsen.
 • Andersén har deltagit i möte med Nordic Board.
 • Nygård har varit på Nyytis delegationsmöte
 • Nygård och Andresén har ställt upp på intervju med Radio Vega
 • Björk har hållit NU möte
 • Björk har arbetat med SEB gällande studentkårens mötesrum

 

Mötet avslutades 13:22